Весна
0
Лето
1
Осень
1
Зима
0
Любовь
0
Благопожелания
0
Странствия
0
Разлука
0
Скорбь
0
Буддийское
0
Синтоистское
0
Разное
1
Иное
0
有五色雲、如霓度北。

Было пять разноцветных облаков — вроде радуги, и они летели к северу.

虹のたつ
麓の杉は
雲に消えて
峯より晴るゝ
夕だちのあめ
にじのたつ
ふもとのすぎは
くもにきえて
みねよりはるる
ゆふだちのあめ


虹立。三山漂眇滄瀛外
五嶽嵯峨赤縣中
防霞古松千載翠
待風花葉九秋紅
落泉曝布懸飛鵠
晴雨收絲閇薄虹
仁者樂之何所寄
國家襟帶在西東雨晴宸眺遠
雲罷彼蒼披
朝露懸餘滴
殘虹卷半規
梅香深淺度
柳色短長垂
氛氣從斯沒
翅心就堯曦瀑布一邊一山寺
高車訪道遠追尋
空堂望崖銀河發
古殿看溪白虹臨
霧雨灑來霑爐氣
雷風噴怒亂鐘音
澹肢僧﨟流懸水
盥漱獨行禪定心七言,重陽節得秋虹應製太上天皇在祚 一首 橘常主君王出豫重陽序
試望秋虹遠近光
首尾分形浮殿閣
雌雄半體跨池塘
晴天色爽弦文拖
碧水陰生橋勢長
別有夢中華渚度
千年一聖誕明王山腰歸鴈斜牽帶
水面新虹未展巾虹の立つ
峯より雨は
晴れそめて
麓の松を
のぼるしらくも
にじのたつ
みねよりあめは
はれそめて
ふもとのまつを
のぼるしらくも